Tebus Pek Permulaan
Vitamin-K2 PERCUMA

Tebus Pek Permulaan
Vitamin-K2 PERCUMA

Terma dan Syarat

  1. Pek permulaan adalah terhad kepada SATU (1) penebusan bagi setiap nombor kad pengenalan, setiap alamat emel, setiap alamat rumah sahaja. Penebusan ini tidak terpakai untuk alamat P.O.Box. Sementara stok masih ada.
  2. Harap maklum bahawa penebusan ini hanya terpakai untuk alamat rumah di Malaysia.
  3. Borang yang tidak tepat atau tidak lengkap akan dianggap sebagai tidak sah.
  4. Sila bagi masa sekurang-kurangnya 3-4 minggu untuk pemprosesan dan penghantaran. Dalam kes menerima sambutan yang menggalakkan, kami memohon pemahaman dan kesabaran anda bahawa penghantaran mungkin mengambil masa yang lebih lama.
  5. Kami berhak untuk menukar terma dan syarat ini tanpa sebarang notis awal. 
  6. Dengan menghantar & melengkapkan borang ini, anda memberi kebenaran untuk dihubungi bagi tujuan pemasaran.
  7. Anda mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar, tepat dan lengkap.